Wycieczka na Połoninie Wetlińską

włącz .

Wycieczka na Połoninie Wetlińską odbyła się 25.08.2007 r. Udział w niej wzięło łącznie 22 osoby, w tym 14 dzieci: 1 dziecko z gimnazjum, 11 ze szkoły podstawowej, 2 z przedszkola ( z czego 4 dzieci przebywających w SOW, a 10 ze środowiska lokalnego) oraz 7 osób dorosłych (z czego 2 osoby to pracownicy SOW i jedna wolontariuszka z placówki), którzy podjęli się sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas wyprawy.
Zbiórka wszystkich chętnych osób miała miejsce przed Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia w Lesku o godz 745 po sprawdzeniu listy obecności i rozdaniu dzieciom wcześniej przygotowanych paczek ze smakołykami o godz. 8.00 nastąpił wyjazd. Od samego początku wycieczki towarzyszył nam pan przewodnik, który opowiadał o ciekawych miejscach napotkanych po drodze.

Po dotarciu pod Połoninę Wet lińską, zostały zakupione bilety i cała grupa udała sie na szczyt. Wyjście zajęło nam ok. 1,5 godziny. Na szczycie przewodnik opowiadał o schronisku i jego założycielu. Po zwiedzeniu “Chatki Puchatka” wszyscy wzmocnili się spożywając wcześniej przygotowanymi kanapkami. Na zakończenie zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie. Zejście ze szczytu, podobnie jak wyjście zajęło nam ok. 1,5 godziny.

Po opuszczeniu Wetliny udaliśmy się do Ustrzyk Górnych gdzie uczestnicy mieli okazję zakupić pamiątki. Następnym punktem wycieczki była wizyta w cerkwi w Czarnej. Historię cerkwi opowiedział nam jej proboszcz. Dzieci miały możliwość zadzwonić kościelnym dzwonem. Kolejnym przestankiem była solińska zapora. Przewodnik opowiedział nam dokładną jej historię. Po przejściu zapory była możliwość zakupu pamiątek na licznych stoiskach.

Solina była ostatnim punktem wycieczki.

Do ośrodka wróciliśmy w późnych godzinach popołudniowych zmęczeni ale bardzo zadowoleni.