Wycieczka do muzeum przyrodniczego w Ustrzykach Dolnych

włącz .

Zbiórka przed wycieczką nastąpiła o godzinie 10:00. Po sprawdzeniu obecności i rozdaniu przygotowanych wcześniej paczek ze słodyczami i napojami wyjechaliśmy do Ustrzyk Dolnych. Po przybyciu na miejsce zmuszeni byliśmy poczekać ok. 30 min. na przewodnika muzeum. Czas ten spędzony został w sali z ekspozycją przedstawiającą historię i współczesność regionu (osadnictwo, rozmieszczenie i architekturę obiektów sakralnych, dworów, pałaców). Ekspozycja ta urozmaicona była modelami architektonicznymi cerkwi, wiejskiej chaty, dworu oraz sprzętami i narzędziami codziennego użytku. Zrobiliśmy tam kilka wspólnych pamiątkowych zdjęć.

Przewodnik naszej grupy pan Paweł Gwóźdź po krótkim omówieniu zasad zwiedzania tj. nie dotykanie eksponatów, zachowanie ciszy, nie oddalanie się od przewodnika rozpoczął oprowadzanie nas po muzeum. Obejrzeliśmy piękne eksponaty zwierząt. Przy pomocy plansz, okazów, modeli plastycznych i fotografii prezentowane były nam podstawowe wiadomości o systematyce, pochodzeniu, anatomii i morfologii zwierząt oraz ich trybie życia.

Do ośrodka wróciliśmy około godziny 13-tej.