Zaproszenie na konferencję

włącz .

Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich NASZA SZANSA oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia SOS w Lesku zapraszają na konferencję podsumowującą projekty: “Stop! ręce nie są do bicia” oraz “Moje prawa - moją szansą” 7 grudnia 2007 (piątek) godzina 10:00 Sala Narad Urzędu Miasta i Gminy w Lesku ul. Parkowa 1 Organizatorzy proszą o potwierdzenie telefoniczne udziału w konferencji do dnia 3 grudnia do godziny 16:00 pod numerami: 013 492 72 53 lub 66 33 2 7000 (SOW SOS).

Jak pomagać osobie dotkniętej przemocą? Jak pomagać skutecznie? Jak nauczyć dzieci komunikacji bez przemocy? ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ w ramach partnerstwa na rzecz przeciwdziałania przemocy

PROGRAM KONFERENCJI:

10.00 - 10.15 - Rejestracja gości, powitanie PANEL I - LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ

10.15 - 10.30 - Prezentacja multimedialna podsumowująca projekt “Stop! Ręce nie są do bicia!”. Wygrał on w konkursie na programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży realizowane w 2007 roku uwzględniające założenia Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku 2007 „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

10.30 - 11.00 - Uroczyste rozdanie nagród w konkursie plastycznym i literackim w ramach projektu “Stop! Ręce nie są do bicia!”.

11.00 - 11.30 - wystąpienia zaproszonych gości, dyskusja.

11.30 - 11.45 - przerwa kawowa PANEL II - JAK POMAGAĆ

11.45 - 12.00 - Prezentacja multimedialna podsumowująca projekt “Moje prawa - moją szansą”. Najwyżej oceniony projekt w konkursie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonanie zadania publicznego pt. "Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, zwłaszcza zamieszkujących obszary wiejskie".

12.00 - 12.30 - Wystąpienia trenerów i trenerek projektu - podsumowanie warsztatów psychologicznych, prawnych i antyprzemocowych.

12.30 - 13.30 - wystąpienia zaproszonych gości, dyskusja. 13.30 - obiad Konferencji będzie towarzyszyła wystawa prac konkursowych. Patronat nad konkursem plastycznym i literackim objął Podkarpacki Kurator Oświaty.