Znane aktorki wzięły udział w kampanii "Przerwij spektakl przemocy"

włącz .

Koroniewska, Wolszczak i Arciuch w kampanii "Przerwij spektakl przemocy"

Jo­an­na Ko­ro­niew­ska, Gra­ży­na Wolsz­czak i Ta­ma­ra Ar­ciuch wzię­ły udział w kam­pa­nii "Scena za ścia­ną. Prze­rwij spek­takl prze­mo­cy". W in­ter­ne­cie można zo­ba­czyć spoty z udzia­łem ak­to­rek.

 

Kampanię "Scena za ścianą. Przerwij spektakl przemocy" przygotowały Fundacja Centrum Praw Kobiet oraz Agencja Reklamowa RADNA. Kampania ma zwrócić uwagę na przemoc domową wobec kobiet. Udział w niej zgodziły się wziąć trzy aktorki: Joanna Koroniewska, Grażyna Wolszczak i Tamara Arciuch.

W ramach wydarzenia przygotowano plakaty oraz spoty. Każda z aktorek występuje w innym "spektaklu przemocy" - jego tytuł jest również autentycznym tytułem sztuki teatralnej, nawiązującym do sytuacji ciemiężonej przez męża kobiety. I tak Joannę Koroniewską można zobaczyć w "Scenach z życia małżeńskiego", Grażynę Wolszczak w "Szkole żon", a Tamarę Arciuch w "Poskromieniu złośnicy".

 

 

 

źródło: www.onet.pl