Zajęcia antyprzemocowe w ZSL w Lesku

włącz .

W dniu 22 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół Leśnych w Lesku z inicjatywy pani Jadwigi Gawlewicz - pedagoga szkolnego, odbyło się spotkanie uczniów z Dyretkorką Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS w Lesku - Joanną Szurlej. W trakcie spotkania zostały omówione kwiestie dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie. Uczniowe biorący w nim udział po zakończonym spotkaniu mieli okazję zadać anonimowo nurtujące ich pytania. Odpowiadamy na jedno z nich:

Pyt.:  Czy jeśli partner uderzy jeden raz, to będzie się to powtarzało?

Odp: Istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak właśnie będzie. Jeśli pozwoli się komuś stosować przemoc, osoba ta poczuje, że ma przyzwolenie na takie zachowania, i prawdopodobnie będzie je powtarzać w relacji, aby uzyskać przewagę i dominację. Przemoc przeważnie występuje w cyklach. Więcej o cyklach przemocy: http://bit.ly/1HZ7Al5