Szkolenia_podsumowanie

włącz .

            W dniu 01 kwietnia 2016 r. odbyło się trzecie i ostatnie szkolenie warsztatowe z cyklu "Praca z dzieckiem - ofiarą i świadkiem przemocy w rodzinie. Podstawy pracy z dzieckiem". Szkolenia były prowadzone przez p. Barbarę Łukasik - certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie, dyplomowany coach, wieloletni praktyk w pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie.
           Udział w szkoleniach wzięło w sumie 44 specjalistów - pedagodzy, pracownicy socjalni, psychoterapeuci oraz psycholodzy z terenów powiatu: bieszczadzkiego, sanockiego i leskiego.
          
Wszystkie szkolenia odbyły się w ramach projektu "Bieszczadzka Akademia Dobrego Życia" realizowanego przez Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich Nasza Szan
sa w Lesku przy współpracy z Ośrodkiem Wsparcia SOS w Lesku.

  
Projekt wspólfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu "Bezpieczne Dzieciństwo" Fundacji Dzieci Niczyje