Formy Pomocy

Program pracy połączony z pobytem
Intensywna praca z klientką połączona z zakwaterowaniem na trzy miesiące, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach. Ważną częścią tego programu jest socjalno – prawne poradnictwo, opieka terapeutyczna, grupowa i indywidualna psychoterapia oraz wspólne planowanie i decydowanie na przyszłość itp.


Program ambulatoryjny
Jest on przeznaczony dla klientek których sytuacja nie wymaga stałego pobytu w Ośrodku. Jest to praca z klientką i dziećmi podobna do pracy przedstawionej powyżej – głównie indywidualna i grupowa terapia i psychoterapia.

Program w sytuacji kryzysowej
Przedstawia możliwość krótkiego zakwaterowania na 1-5 dni w celu regeneracji sił fizycznych i psychicznych w czasie tego pobytu następuje poszukiwanie rozwiązania trudnej sytuacji życiowej.

Program prewencyjno – informacyjny
Jako jedyna placówka w powiecie działająca w obszarze przemocy domowej Ośrodek będzie miał na celu propagowanie informacji o problematyce przemocy domowej wśród szerszej społeczności m.in. w lokalnych mediach oraz wśród młodzieży w szkołach.


W sprawach przemocy domowej pomocy specjalistycznej udzielają:

Prawnik
wtorek od 15:30
czwartek od 15:30

Psycholog
środa od 15:00
czwartek od 16:45

Pracownik socjalny
od poniedziałku do piątku
od 8:00

Zespół pedagogów
przez cały tydzień włącznie z sobotami i niedzielami
od 8:00

 

Wcześniej warto zadzwonić i umówić się na konsultacje

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
tel. 013 492 72 53 (czynny całodobowo)