“Slap her": children's reactions - "Uderz ją"-reakcja dzieci

Kilku chłopców, od 9 do 11 lat, poznaje dziewczynkę. Najpierw mają jej prawić komplementy, okazać czułość... Później proszeni są o to, żeby ją spoliczkować. Żaden z chłopców się na to nie godzi.
 
Odpowiedzi są proste: "Nie chcę jej zranić"; "Nie uderzę jej, bo jestem mężczyzną!".
 
W ten sposób włoska dziennikarka, pomysłodawczyni eksperymentu, próbuje przeciwdziałać przemocy w rodzinie. "W świecie dzieci kobiety nie są bite" - brzmi hasło kampanii.

Wzruszający klip robi furorę w sieci. W Polsce jest obecnie jednym z najczęściej oglądanych wideo na YouTube. Przez 4 dni obejrzało je ponad 12 milionów ludzi.

źródło: https://www.youtube.com

Znane aktorki wzięły udział w kampanii "Przerwij spektakl przemocy"

Koroniewska, Wolszczak i Arciuch w kampanii "Przerwij spektakl przemocy"

Jo­an­na Ko­ro­niew­ska, Gra­ży­na Wolsz­czak i Ta­ma­ra Ar­ciuch wzię­ły udział w kam­pa­nii "Scena za ścia­ną. Prze­rwij spek­takl prze­mo­cy". W in­ter­ne­cie można zo­ba­czyć spoty z udzia­łem ak­to­rek.

 

Kampanię "Scena za ścianą. Przerwij spektakl przemocy" przygotowały Fundacja Centrum Praw Kobiet oraz Agencja Reklamowa RADNA. Kampania ma zwrócić uwagę na przemoc domową wobec kobiet. Udział w niej zgodziły się wziąć trzy aktorki: Joanna Koroniewska, Grażyna Wolszczak i Tamara Arciuch.

W ramach wydarzenia przygotowano plakaty oraz spoty. Każda z aktorek występuje w innym "spektaklu przemocy" - jego tytuł jest również autentycznym tytułem sztuki teatralnej, nawiązującym do sytuacji ciemiężonej przez męża kobiety. I tak Joannę Koroniewską można zobaczyć w "Scenach z życia małżeńskiego", Grażynę Wolszczak w "Szkole żon", a Tamarę Arciuch w "Poskromieniu złośnicy".

 

 

 

źródło: www.onet.pl