Odpowiedzi na pytania uczestników spotkania w Gimnazjum nr 3 w Sanoku

1. Czy gwałt to przemoc?

Tak, jest to przemoc, a dokładnie przemoc seksualna. O przestępstwie zgwałcenia mowa jest
w art. 197 § 1 Kodeksu karnego. Zgwałcenie polega na doprowadzeniu przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem drugiej osoby do obcowania płciowego.

2. Czy krzyk drugiej osoby na kogoś to też przemoc emocjonalna?

Krzyk zaliczany jest do przemocy psychicznej.

3. Jak można pomóc rodzinie, w której występuje problem przemocy?

Nazwy instytucji i organizacji, z których pomocy możesz skorzystać i się do nich zwrócić:

Ośrodki pomocy społecznej – pomogą Ci w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych.

Powiatowe centra pomocy rodzinie – pomogą Ci w zakresie prawnym, socjalnym,

terapeutycznym lub udzielą informacji na temat instytucji lokalnie działających w tym

zakresie w Twojej miejscowości.

Ośrodki interwencji kryzysowej – zapewnią schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś

ofiarą przemocy w rodzinie, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji

kryzysowej, a także opracują plan pomocy.

Ośrodki wsparcia – zapewnią schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej.

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – zapewnią bezpłatne

schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, oraz udzielą

Ci specjalistycznej pomocy, w tym: pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej, oraz wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także

opracują plan pomocy.

Prokuratura, Policja – możesz tam złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się

popełnionym na Twoją szkodę lub na szkodę Twoich bliskich i poprosić o udzielenie

podstawowej informacji prawnej.

Sąd rodzinny i opiekuńczy – możesz tam złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek

dotyczący spraw opiekuńczych Twoich dzieci.

Ochrona zdrowia – możesz tam uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach,

poprosić o pomoc lekarską, spytać o adresy specjalistycznych poradni lekarskich.

Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – jeżeli przemocy w Twoim domu

towarzyszy picie alkoholu, możesz zwrócić się do nich z wnioskiem o skierowanie sprawcy

przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem

przez niego alkoholu.

W przypadku, gdy chce się zostać osobą anonimową można napisać Wniosek o wgląd
w sytuację rodziny. W takim piśmie należy opisać całą sytuację, która występuje w danej rodzinie. Wniosek należy skierować do najbliższego Sądu Rejonowego do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

 

4. Jeżeli przemoc występuje między rodzeństwem, to czy nazywa się ona patologią i jest karalna? Czy rodzeństwo zostaje rozdzielone? Czy grozi takiej rodzinie wtedy kurator?

Określenie tego pojęcia patologią nie jest dobrą nazwą. Natomiast przemoc bez względu na to między kim występuje jest zawsze zła, co za tym idzie jest przestępstwem, a przestępstwo jest karalne. Sąd stwierdzając, że doszło do przemocy może wtedy przydzielić kuratora sądowego. Jeśli zaś chodzi o rozdzielenie rodzeństwa jest to już ostateczna decyzja, gdy wystąpią przesłanki do tego aby obydwoje z  rodziców pozbawić praw rodzicielskich, a co za tym idzie nie mogą oni wtedy sprawować opieki nad swoimi małoletnimi dziećmi. Dzieje się tak wyłącznie w skrajnych przypadkach, gdy rodzice nie są w stanie sprawować opieki nad swoimi dziećmi.

5. Co zrobić, gdy mama bije tatę?

Należy porozmawiać o tej sprawie z tatą. Warto zachęcić go do kontaktu z psychologiem
lub do skorzystania z pomocy telefonu Ośrodka Wsparcia SOS 66 33 2 7000, gdzie będzie mógł uzyskać nie tylko wsparcie, ale także bardziej szczegółowe informacje co ma zrobić w sprawie mamy.

6. Jak wypracować sobie autorytet w domu?

Poprzez odnoszenie się do rodziców z szacunkiem włączanie się do wykonywania obowiązków domowych, poprzez systematyczną naukę wykonywanie prac domowych, nie używać przekleństw, stosowanie zwrotów ,,przepraszam, dziękuję, proszę” . Magiczne zwroty, które Wam polecamy to tzw. komunikat „JA”:

 • oczekuję, że…
 • zależy mi na tym, żebyś…
 • potrzebuję twojej pomocy w…
 • chcę żebyś…

 

7. Gdy ktoś nas zaatakuje, czy można wtedy użyć przemocy?

Przemoc nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem i powinno się unikać jej stosowania. Należy zgłosić ten fakt osobie dorosłej.

8. Co zrobić, gdy widzimy, że komuś dzieje się krzywda?

Należy niezwłocznie zareagować.

TY możesz przerwać zamknięty krąg milczenia! możesz pomóc!

Nie musisz robić tego, co policja, prokurator, psycholog, lekarz.

Ważne jest przede wszystkim to, żebyś :

 1. wysłuchał osoby, która doznaje przemocy,
 2. uwierzył w to, co mówi
 3. zapewnił ją o tym, że ma prawo szukać pomocy

§  zawiadomił osoby, które zajmują się udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych, czyli: Ośrodek Wsparcia SOS 66 33 2 7 000 - tu uzyskasz informacje o tym jak znaleźć miejsce, które pomaga ofiarom przemocy w rodzinie na danym terenie i w jaki sposób zawiadomić o tej sytuacji.

Więcej na stronie: http://www.niebieskalinia.pl/pomoc/dla-swiadkow

9. Co zrobić, żeby uniknąć agresji? Gdzie się można zgłosić w razie potrzeby?

Aby uniknąć agresji należy:

1. Unikać prowokowania agresji u innych np. słownictwem

2. Właściwie rozpoznać sytuację jako groźną

3. Unikać jakiejkolwiek wymiany zdań z osobami pod wpływem alkoholu lub narkotyków

4. Unikać konfrontacji z agresorem twarzą w twarz

5. Przewidywać negatywne skutki  niektórych zachowań i unikać ich.

WAŻNE: 

Agresja różni się od przemocy tylko tym, że siły równomierne, natomiast wszystkie inne cechy charakterystyczne są takie jak zamieszczone poniżej:

PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

 1. JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
 2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNEW relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
 3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTESprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
 4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓLSprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Telefony zaufania:

·         Telefon do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w rodzinie SOS  13 492 72 53 oraz 663 327 000, czynny całodobowo lub e – mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12  bezpłatny telefon dla dzieci w jakikolwiek sposób krzywdzonych, czynny pon. – pt. w godz. 8.15 – 20.00

·         Telefon Zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia

801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls)

czynny pon. – sob. w godz. 8.00 – 22.00, niedziela i święta 8.00 – 16.00

·         Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży fundacji ,,Dzieci Niczyje”

116 111, bezpłatny z telefonów komórkowych i stacjonarnych, czynny
pon. – sob. w  godz. 12.00 – 20.00

·        Helpline dla osób, które są ofiarami cyberprzemocy

800 100 100, czynny pon. – pt. w godz. 11.00 – 17.00

Ponadto prosimy o śledzenie na bieżąco strony internetowej www.lesko.sos.pl ,
na której zamieszczane są informacje o aktualnym organizowaniu Treningów Zastępowania Agresji.

10. W związku z licznymi pytaniami dotyczących filmów i gier, które mają „zły wpływ” odpowiadamy być może ogólnie ale zastanówcie się nad tym:

 „Przemoc niesie za sobą hałas, a niestosowanie przemocy dzieje się w ciszy. Gwałtowni ludzie czynią wielki zgiełk, obwieszczają swoją gwałtowność. Ludzie, którym przemoc jest obca, są cisi. Nadszedł jednak czas, żeby cisi zakrzyknęli, aby zmniejszyła się przemoc. Orędzie niestosowania przemocy musi być niesione głośno i wyraźnie, tak żeby rozbrzmiewało w uszach
od dzieciństwa.

Złość i przemoc powinny być powodem do wstydu. Przemoc u młodych ludzi wynika stąd,
że gniew i gwałtowność wzbudzają poczucie dumy, a nie wstydu.

Ludzie odczuwają dumę z powodu swojej gwałtowności, czy gniewu. Uważają, że agresywne zachowanie dodaje im prestiżu, czy też symbolizuje status społeczny.

Agresja i przemoc lansowane są przez niektóre filmy i pewne rodzaje muzyki. Tak okazujecie swój bunt i odreagowujecie stres.

Tam gdzie promuje się takie postawy, zanikają wartości ludzkie.

Musimy głośno i wyraźnie promować ludzkie wartości – szczególnie miłość, współczucie
i wzajemną przynależność.”

(Apple Valley, Kalifornia, USA, 21 kwietnia 1999. Świętowanie ciszy)

 

Bardziej Świadomy, Bardziej Odpowiedzialny

W ramach Programu Profilaktycznego „Bardziej Świadomy, Bardziej Odpowiedzialny” odbyło się spotkanie ze 160 uczniami Gimnazjum nr 3 w Sanoku. Program realizowany jest przez Funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Sanoku pod kierownictwem komendanta Marka Przystasza oraz Funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Łupkowie we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia SOS w Lesku.

 

W ramach programu opracowano cykl spotkań z młodzieżą szkół gimnazjalnych i średnich dotyczących przeciwdziałania przemocy i bezpieczeństwa w korzystaniu z Internetu.

W czasie ,,burzy mózgów” uczniowie mogli sami wypowiedzieć się na temat zjawiska przemocy, w nawiązaniu do problemu znanej na całym świecie piosenkarki Rihanny, pobitej brutalnie przez swojego narzeczonego. – Bardzo lubię pokazywać młodzieży ,,efekt domina”, by im uświadomić, że jedno drobne zdarzenie np. właśnie akt - przemocy uruchamia szereg następujących po sobie, wybuchów czyli łańcucha przemocowych zachowań. Trzeba wykazać się świadomością tego zjawiska, by powiedzieć STOP! I przerwać łańcuch. – powiedziała Joanna Szurlej, dyrektorka Ośrodka SOS w Lesku.

Uczniowie zmierzyli się też ze stereotypami o przemocy i o możliwości ich zmiany przez zwiększenie wiedzy o tym zjawisku.

Nie ujawnia się tajemnic rodzinnych Prawda czy nieprawda? NIEPRAWDA

Przemoc nie skończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie izolacji i milczenia

 

Nikt nie powinien wtrącać się w prywatne sprawy rodziny. Prawda czy nieprawda? NIEPRAWDA

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Każdy ma prawo zapobiec przestępstwu.

 

(więcej na stronie: http://www.niebieskalinia.pl/edukacja/podstawowe-informacje-o-przemocy/wybrane-informacje-i-artykuly/4047-mity-o-przemocy)

 

Młodzież gimnazjalna została także zapoznana z działalnością Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia SOS w Lesku oraz poinformowana, gdzie osoby doświadczające przemocy w rodzinie, jak i świadkowie mogą szukać pomocy i wsparcia.

W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań. Niektóre pytania i odpowiedzi znajdą się na naszej stronie internetowej. Wszystkich zainteresowanych prosimy o śledzenie strony www.lesko.sos.pl oraz o współpracę z pedagog Jolantą Mitrzyk z gimnazjum nr 3, z którą Ośrodek SOS będzie w stałym kontakcie.