Apel o ratyfikację Konwencji o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

W trakcie posiedzenia Sejmu w dniach 24-26 września odbędzie się głosowanie nad Konwencją o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Od decyzji posłów i posłanek zależy czy rozwiązania prawne oraz wymogi dotyczące jakości i dostępności pomocy dla ofiar przemocy domowej i przemocy seksualnej wejdą w życie.

Obecna sytuacja kobiet doświadczających przemocy jest dramatyczna. Brakuje ogólnodostępnej fachowej pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej dla ofiar przemocy. Niska skuteczność ścigania i karania sprawców przemocy domowej i przemocy seksualnej powoduje, że ofiary przemocy domowej i seksualnej są pozostawione same sobie.

Oczekujemy, że posłowie i posłanki Sejmu zagłosują za ratyfikacją Konwencji dając silny sygnał dla osób doznających przemocy, że Polska nie toleruje przemocy, państwo będzie jej skutecznie przeciwdziałać.

Dlatego zwracamy się do posłów i posłanek z poniższym apelem:


W imieniu środowiska osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej, apelujemy o ratyfikowanie Konwencji Rady Europy o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Przemoc wobec kobiet oraz przemoc domowa są powszechnymi zjawiskami zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Według badań prof. Beaty Gruszczyńskiej z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości każdego roku przemocy fizycznej lub seksualnej doświadcza od 700 tysięcy do miliona Polek, a co dziesiąta kobieta w Polsce doświadczyła przestępstwa zgwałcenia lub usiłowania gwałtu. Każdego roku w Polsce zostaje zgwałconych 30 tysięcy kobiet.

W wyniku przemocy domowej co roku ginie w Polsce około 150 kobiet. Oznacza to, że każdego tygodnia giną w Polsce 3 kobiety, które mogłyby żyć, gdyby otrzymały pomoc i wsparcie ze strony państwa. Dla porównania w Hiszpanii, gdzie od 10 lat państwo postanowiło w sposób zdecydowany karać sprawców i aktywnie pomagać ofiarom, liczba kobiet ginących z rąk członków rodziny zmniejszyła się o 24% i wynosi obecnie 54 ofiary rocznie.

Instytucje polskiego państwa nie radzą sobie z udzielaniem pomocy ofiarom przemocy domowej i przemocy seksualnej oraz skutecznym ściganiem i karaniem sprawców przemocy. W 2013 roku policja zidentyfikowała 87 tysięcy ofiar przemocy domowej oraz 61 tys. osób podejrzanych o stosowanie przemocy. Jednak jedynie 11.890 sprawców zostało skazanych za przemoc wobec bliskich i była to najniższa w historii liczba skazań. Sprawcy przemocy w 86% przypadków otrzymują karę więzienia w zawieszeniu, a jedynie 4% skazanych otrzymuje nakaz opuszczenia mieszkania zajmowanego razem z ofiarą przemocy. 

Konwencja Rady Europy o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej wyznacza wymagania wobec krajów Rady Europy dotyczące zarówno rozwiązań prawnych jak i odpowiedniej infrastruktury pomocowej dla ofiar przemocy domowej i przemocy seksualnej. Konwencja wymaga konkretnych rozwiązań wychodzących naprzeciw potrzebom ofiar przemocy domowej takich jak: 24-godzinna bezpłatna infolinia dla ofiar przemocy, skuteczna izolacja sprawcy przemocy od osób pokrzywdzonych, sprawne i zdecydowane ściganie i karanie sprawców przemocy, rozbudowana i skuteczna profilaktyka oraz odpowiednia do potrzeb liczba schronisk i ośrodków specjalistycznych dla ofiar przemocy domowej.

Dotychczas Konwencję ratyfikowało 14 państw. Jeśli Konwencja została ratyfikowana bez szkody dla społeczeństw krajów o tak różnych tradycjach jak Austria, Malta, Włochy, Portugalia, Turcja oraz Francja, to dlaczego akurat w Polsce ratyfikacja miałaby doprowadzić do osłabienia instytucji rodziny? Przemoc wobec słabszych nie jest wartością w żadnej kulturze. Konkretna pomoc dla ofiar przemocy oraz sprawiedliwa kara, możliwość terapii i naprawienia szkód przez sprawców przemocy domowej może jedynie uczynić nasze społeczeństwo lepszym.

Należy przypomnieć, że chociaż konwencja nie została jeszcze ratyfikowana, to niektóre rozwiązania w niej zawarte zostały wdrożone do polskiego prawa. Polski Sejm w głosowaniu 10 maja 2013 roku większością 445 posłów i posłanek głosujących za zmianą trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia dał jednoznaczny wyraz braku akceptacji dla przemocy seksualnej stając po stronie pokrzywdzonych. Ratyfikacja Konwencji będzie równie silnym sygnałem dla osób doznających przemocy, że Polska przemocy nie toleruje, będzie jej przeciwdziałać, a parlamentarzyści dostrzegają perspektywę pokrzywdzonych, a nie sprawców przemocy. 

To Państwo jako posłowie i posłanki Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej zdecydują, czy ofiary przemocy domowej i przemocy seksualnej otrzymają w najbliższej przyszłości realną pomoc ze strony państwa, a sprawcy przemocy sprawiedliwą karę, czy też w dalszym ciągu Polska będzie krajem, gdzie ofiary przemocy domowej muszą uciekać z domu, a sprawcy pozostają bezkarni lub otrzymują kary pozbawienia wolności w zawieszeniu.


Z wyrazami szacunku,

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia PTP

Fundacja Feminoteka

Centrum Praw Kobiet

Amnesty International Polska

Fundacja Nowy Świat Kobiet

Głosy Przeciw Przemocy

Porozumienie Kobiet 8 Marca

Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych

Codziennik Feministyczny

prof. Monika Płatek, kierowniczka Zakładu Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego UW

prof. Magdalena Środa, Instytuf Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Grzegorz Wrona - adwokat

ZAGŁOSUJ !!!

https://www.change.org/p/cezary-grabarczyk-apel-do-sejmu-rp-o-ratyfikacj%C4%99-konwencji-o-zwalczaniu-i-zapobieganiu-przemocy-wobec-kobiet-i-przemocy-domowej

PETYCJA W SPRAWIE RATYFIKACJI KONWENCJI RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ

Do:
SEJM RP

Marszalek Sejmu, Pełnomocniczka ds Równego Statusu
Sejm RP Wiejska, Warszawa
Kancelaria Prezesa RP, Al Ujazdowskie,
Warszawa
+48 (22) 629-50-17
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

         Petycja ma na celu podkreślenie wagi ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej dla przestrzegania porządku prawnego w Polsce i gwarancji dobrej jakości życia rodzin w warunkach wolnych od przemocy.

          Petycja wnioskuje jednocześnie wycofanie zgłoszonego zastrzeżenia, że Konwencja będzie wykonywana zgodnie z polskim prawem i Konstytucją RP. Zastrzeżenie takie mylnie sugeruje, że wszystkie inne akty prawne bez takiego zastrzeżenia nie są lub/i mogą być stosowane w sposób z Konstytucją RP niezgodny. Sugestia taka nie przystoi ustawodawczyniom i ustawodawcom.

           Przemoc wobec kobiet i przemoc w rodzinie jest problemem z którym borykamy się od dawna. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej daje skuteczne instrumenty i narzędzia do zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie. Ratyfikacja służy więc eliminacji przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie działając na korzyść dobrych relacji kobiet i mężczyzn. Sprzyja eliminacji negatywnych skutków przemocy takich jak krzywda kobiet, krzywda rodzin, rozwody, zła jakość życia, gorszy stan zdrowia i zła komunikacja między osobami w bliskich relacjach rodzinnych. Pozwala też skuteczniej ścigać i przeciwdziałać przestępstwom seksualnym. Ratyfikacja umożliwia działania przeciwdziałające przemocy nie tylko fizycznej, ale i psychicznej, seksualnej i ekonomicznej.

        Dziękuję z góry za ratyfikację Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej i wycofanie zastrzeżenia, że będzie ona stosowana zgodnie z porządkiem Konstytucyjnym RP, bo to ośmiesza i polskie prawodawczynie i prawodawców bezpodstawnie sugerując, że prawo przyjęte bez takiego zastrzeżenia może naruszać porządek konstytucyjny.

        Ratyfikacja tej Konwencji przyczyni się do skuteczniejszego zagwarantowania polskim rodzinom życia bez przemocy i pozwoli na wyeliminowanie praktyk przyczyniających się do przemocy wobec kobiet. Eliminacja taka przyniesie w efekcie lepszą jakość życia kobietom i mężczyznom pozwalając na harmonijne pożycie i porozumienie wolne od przemocy.

            Z tych względów zdecydowanie jestem za ratyfikacją tej Konwencji.

 

Niżej podpisany/a:
Monika Płatek
WPiA UW
00-927 Warszawa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PRZYŁĄCZ SIĘ !!!!

http://www.petycje.pl/petycja/10809/o_ratyfikacje_konwencji_o_zwalczaniu_przemocy_wobec_kobiet_i_przemocy_w_rodzinie.html

 

 W celu potwierdzenia autentyczności Twojego podpisu pamiętaj o linku aktywacyjnym, który przyjdzie na e-maila i wpisaniu kodu weryfikacyjnego. TYLKO wtedy Twój głos będzie ważny!

 

 

Syndrom gotującej się żaby

Włóż żabę do naczynia z wodą i włącz palnik.

W miarę podnoszenia się temperatury, żaba będzie dostosowywać do niej
ciepłotę swojego ciała.

Żaba dalej przystosowywać się będzie do dalszego wzrostu temperatury wody…

Ale gdy woda zacznie wrzeć, żaba już nie da rady adaptować się i w
tym momencie decyduje się wyskoczyć z naczynia. Zbiera się w sobie,
raz, drugi, – ale nie jest w stanie tego zrobić, ponieważ straciła
całą swoją moc na adaptowanie się do podnoszącej się temperatury.

No i teraz już bardzo prędko żaba zdycha.

A co zabiło żabę?

Wiele z Was odpowiedziałoby, że wrząca woda.

Ale prawda jest taka, że to, co zabiło żabę to jej nieumiejętność
podjęcia decyzji o wyskoczeniu z naczynia we właściwym momencie

My wszyscy musimy się dopasowywać do ludzi i do sytuacji, ale
powinniśmy wiedzieć, kiedy trzeba się dopasować, a kiedy stawić czoła
lub skonfrontować się z sytuacją czy człowiekiem.

Są takie chwile, kiedy trzeba zareagować, podejmując właściwe działanie.

Jeżeli pozwolimy ludziom na wykorzystywanie nas fizycznie,
psychicznie, emocjonalnie czy finansowo – będą to dalej robić…

Trzeba umieć podjąć decyzję, kiedy nadejdzie czas na skok. Skaczmy,
gdy mamy jeszcze na to siłę.

Przemyśl to sobie!

                                                                                                    S.S. Ravi Shankar