Rusza kampania „NIE dla mowy nienawiści w sieci!”

Celem kampanii Rady Europy jest przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci przy jednoczesnym poszanowaniu wolności słowa. Rozpoczynająca się 22 marca 2013 r. kampania potrwa do 2014 roku i będzie się opierać na zaangażowaniu młodzieży.

Zgodnie z definicją Rady Europy, „mowa nienawiści”to wszelkie formy wypowiedzi, które podżegają, szerzą, promują lub usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści opartej na nietolerancji, w tym nietolerancję wyrażoną przez agresywny nacjonalizm, etnocentryzm, dyskryminację oraz wrogość wobec mniejszości, imigrantów i osób o pochodzeniu imigranckim.

Wsparcie dla zwalczania mowy nienawiści z funduszy EOG

Aby przeciwdziałać mowienienawiści fundusze norweskie i EOGpołączyły siły z Radą Europy dla wsparcia kampanii „NIE dla mowy nienawiści!”

Organizacje pozarządowe w Polsce, a także w innych państwach-beneficjentach funduszy norweskich i EOG będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów przeciwdziałających nienawiści w internecie w ramach tzw. Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.


Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

 

Wartość funduszu wyniesie  37 mln euro. Fundusz będzie wspierał projekty związane z wartościami demokratycznymi, prawami człowieka, zwalczaniem dyskryminacji, nietolerancji, nierówności płci i wykluczeniem społecznym. Rolę Operatora  Fundusz dla Organizacji Pozarządowych będzie pełniło Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Zgodnie z decyzją tego Biura, wdrażanie Funduszu w Polsce zostanie powierzone Fundacji im. Stefana Batorego.


Linki

Więcej na temat Funduszu dla Organizacji Pozarządowych: https://www.eog.gov.pl/O_programie/Obszary_wsparcia/Spoleczenstwo_obywatelskie/Fundusz_dla_Organizacji_Pozarzadowych/Strony/start.aspx

Strona kampanii  www.nohatespeechmovement.org

Twarz bitej kobiety. Zdjęcia z każdego dnia roku

włącz .

Zdjęcie z każdego dnia najgorszego roku mojego życia Wideo do chorwackiej kampanii społecznej zwracającej uwagę na przemoc wobec kobiet. Wideo stworzone na wzór popularnych na Youtube filmów pokazujących upływający czas za pomocą robionych przez autora zdjęć.

Muzyka pochodzi z pierwszego takiego wideo który zyskał ogromną popularność "Noah takes a photo of himself every day for 6 years". Do dziś ma już ponad 24 mln odsłon na Youtube.

 

Przemoc ekonomiczna wobec kobiet - wstydliwy polski problem

Centrum Praw Kobiet

Jak wynika z Europejskiego Sondażu Społecznego aż 22 procent kobiet w Polsce nie ma żadnych własnych dochodów. Osoby te są najczęściej uzależnione od swoich partnerów, którzy stosują wobec nich różne formy przemocy ekonomicznej. Zjawisko to dotyka jednak nie tylko tych kobiet, które nie zarabiają

Z przemocą ekonomiczną mamy generalnie do czynienia wtedy, gdy jej sprawca, mąż lub partner, używa pieniędzy do zaspokojenia swojej potrzeby władzy i kontroli, a nierzadko również sadystycznej potrzeby upokorzenia i zadawania bólu swojej żonie lub partnerce

Najczęściej zakazuje lub utrudnia jej podjęcie pracy zarobkowej lub nauki, uniemożliwia jej dostęp do konta, wydziela i kontroluje jej wydatki, spienięża majątek - mówi Urszula Nowakowska, dyrektorka Centrum Praw Kobiet - Bywa też, że uzależnia przekazanie środków na utrzymanie rodziny od spełnienia jego warunków albo bez wiedzy partnerki zaciąga kredyty i inne zobowiązania pieniężne lub przywłaszcza sobie środki przeznaczone na utrzymanie rodziny - dodaje.

Na pomoc ofiarom przemocy!

W 2012 r. Centrum Praw Kobiet zrealizowało pierwszą edycję projektu edukacyjnego (obejmującego m.in. poradnictwo prawne i socjalno-finansowe) adresowanego do kobiet doświadczających przemocy i dziewcząt z rodzin zmarginalizowanych społecznie z powodu przemocy w rodzinie. Głównym celem szkoleń było ukształtowanie umiejętności kobiet i dziewcząt w dziedzinie gospodarowania finansami osobistymi, rozsądnego korzystania z pożyczek i kredytów bankowych, zarządzania budżetem domowym oraz planowania przyszłości finansowej.

Na specjalnej stronie internetowej www.cpk.org.pl/finanse, która stanowi zarazem ukoronowanie naszego projektu, odpowiadamy na pytania użytkowniczek dotyczące problematyki przemocy ekonomicznej oraz wspólnie z naszym partnerem, Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy, edukujemy kobiety w zakresie budowania własnej niezależności - mówi Urszula Nowakowska.